BOSCH_MACEDONIAN_RGB

Bosch Ви подарува

Бесплатно продолжување на гаранцијата

Bosch aпаратите за домаќинство ќе го направат вашиот живот поудобен. Затоа, Bosch дава гаранција од производителот за две години од испораката и ви нуди дополнителна добра зделка: Бесплатно продолжете го гарантниот период на одредени апарати на пет години. Бидејќи сме подеднакво посветени на секој детал, исто така ви нудиме десетгодишно бесплатно продолжување на гаранцијата за одредени компоненти.

null

Регистрирајте го вашиот уред бесплатно и продолжете ја гаранцијата за 5 години

null

Регистрирајте го вашиот уред бесплатно и продолжете ја гаранцијата за 10 години

null

Регистрирајте го вашиот уред бесплатно и продолжете ја гаранцијата за 10 години

null

Регистрирајте го вашиот уред бесплатно и продолжете ја гаранцијата за 5 години

null

Регистрирајте го вашиот уред бесплатно и продолжете ја гаранцијата за 5 години

null

Регистрирајте го вашиот уред бесплатно и продолжете ја гаранцијата за 5 години