BOSCH_MACEDONIAN_RGB

Bosch Ви подарува

Бесплатно продолжување на гаранцијата

Bosch aпаратите за домаќинство ќе го направат вашиот живот поудобен. Затоа, Bosch дава гаранција од производителот за две години од испораката и ви нуди дополнителна добра зделка: Бесплатно продолжете го гарантниот период на одредени апарати на пет години. Бидејќи сме подеднакво посветени на секој детал, исто така ви нудиме десетгодишно бесплатно продолжување на гаранцијата за одредени компоненти.

null

Регистрирајте го вашиот уред бесплатно и продолжете ја гаранцијата за 5 години

null

Регистрирајте го вашиот уред бесплатно и продолжете ја гаранцијата за 10 години

null

Регистрирајте го вашиот уред бесплатно и продолжете ја гаранцијата за 10 години

null

Регистрирајте го вашиот уред бесплатно и продолжете ја гаранцијата за 5 години

null

Регистрирајте го вашиот уред бесплатно и продолжете ја гаранцијата за 5 години

Горенец централен сервис на Bosch и Siemens за МКД

Бул. Јане Сандански 67 Скопје

e mail: gorenec@yahoo.com

тел: 02 2454 600

моб: 070 233 689